Lucy Høegh´s stiftelse

Lucy Høeghs Stiftelse støtter samfunnsnyttige kulturelle prosjekter. Gjennom de senere år har stiftelsen støttet bokprosjektene «Christianias handelspatrisiat», «Biografi om Peder Anker», Bogstad Stiftelse, The American-Scandinavian Foundation, Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse, en biografi om Herman Wedel Jarlsberg, Kon-Tiki Kammermusikkfestival, Norsk Folkemuseum, Thorvald Meyers 200 årsjubileum i 2018, Europa Nostra Norge, Norsk Farmasihistorisk Museum, Fontenehuset og Kirkens Bymisjon.  

Søke støtte:

Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse hverken innenlands eller utenlands. Styret tar selv initiativ til utdeling.