Leif Høegh stiftelse

Styret tar normalt selv initiativ til utdelinger.

Styret benytter vanligvis ikke sin mulighet til å gi bidrag i form av stipender, herunder reisestipender.

Tradisjonelt har Leif Høegh Stiftelse prioritert å støtte følgende: