Historien

I mars 1927 etablerte Leif Høegh Skipsaktieselskabet Atlantica>/skipsrederiet Leif Høegh & Co. Rederiets første skip var M/T «Varg». Det familieeide Leif Höegh & Co er i dag en betydelig internasjonal industri med sitt hovedkontor i Oslo. Rederiet har to underavdelinger; Höegh LNG og Höegh Autoliners. Det har også en rekke finansavdelinger og eiendomsavdelingen Höegh Eiendom. Leif Høegh Stiftelse og Lucy Høegh’s Stiftelse ble etablert i henholdsvis 1969 og 1964, og har gjennom årene støttet et mangfold av samfunnsnyttige prosjekter.