Velkommen!

Leif Høegh Stiftelse og Lucy Høegh’s Stiftelse ble etablert i henholdsvis 1969 og 1964, og har gjennom årene støttet et mangfold av samfunnsnyttige prosjekter.

Forsiden

Leif Høegh stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle, vitenskapelige, inklusive økonomisk vitenskap og veldedige formål.

Lucy Høegh´s stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle formål


Last ned retningslinjer for søknader til stiftelsene her.