Velkommen!

Leif Høegh Stiftelse og Lucy Høegh’s Stiftelse ble etablert i henholdsvis 1969 og 1964, og har gjennom årene støttet et mangfold av samfunnsnyttige prosjekter.

Forsiden

Leif Høegh stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle, vitenskapelige, inklusive økonomisk vitenskap og veldedige formål. Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse hverken innenlands eller utenlands. Styret tar selv initiativ til utdeling.

Lucy Høegh´s stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle formål. Styret tar selv initiativ til utdeling. Det gis ikke støtte til studier eller utdannelse hverken innenlands eller utenlands.


Last ned retningslinjer for søknader til stiftelsene her.